نام گذاری برای اتومبيل ها
ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸٥/۱٠/٩   کلمات کلیدی:

نام گذاری در ب.ام.و

در بین کمپانی های جهان بدون شک ب ام و از بهترین نوع نامگذاری برخوردار است

که شما با شنیدن سه عدد می توانید به سری اتاق - حجم موتور و کلاس آن خودر

پی ببرید.

عدد سمت چپ بیانگر سری اتاق و دو عدد سمت راست نشاندهنده حجم 

موتور است و حرف i  سیستم انژکتوری موتور است و C نشانه کوپه و دو در بودن

می باشد.

بی . ام . و  اتومبیل های سدان خود را در سه کلاس متوسط ـ متوسط بزرگ و

بزرگ لوکس عرضه می کند که به ترتیب با اعداد سمت چپ 3-5 و 7  مشخص

می شود. دو عدد سمت راست با ضرب شدن در عدد ۱۰۰  حجم موتور را بر

حسب  سی سی مشخص می کند.