فولکس واگن جتا ۲۰۰۷
ساعت ٢:۱٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٥/۱٠/۱۱   کلمات کلیدی:

بسیاری از دوستداران جهان اتومبیل همواره بر این باور بوده اند که نام جتا یک نام سوئد (دختر)

است. ولی نام جتا چون نام بسیاری دیگر از ساخته های فولکس واگن نام گونه ای باد است.

در این زمینه باید افزود که jetta بر گرفته شده از نام باد تند jetsteam است. نسل نخست

جتا در سال